Kaj je trdota vode in zakaj je ta lastnost vode pomembna za vsakega uporabnika vodovoda?

Voda je nujna za življenje vseh živih bitij. Pitno vodo uživamo vsak dan in prav vsi, zato njena kvaliteta lahko zelo vpliva na naše zdravje in počutje. Živimo v državi, kjer imamo visoke standarde kakovosti pitne vode, zato se pogosto srečamo z vprašanji, kaj je trdota vode in kako trda je voda, ki priteče iz naših pip.

Kakšna bo pitna voda je odvisno od področja, kjer voda izvira in od kemične sestave podlage, preko katere ali skozi katero voda teče preden jo zajamemo v vodovodni sistem. Pri tem je trdota vode tista lastnost, ki pove količino raztopljenih mineralov v njej. To še posebno velja za kalcij in magnezij ter njunih spojin. O mehki vodi govorimo, če je v njej raztopljenih malo mineralov, o trdi vodi, ko je mineralov veliko.

 

S prekuhavanjem se trdoto vode lahko spreminja

Ko vodo prekuhavamo, se začasna trdota vode odstrani, s segrevanjem se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate, čemur pravimo vodni kamen. Vse ostale snovi, ki se med segrevanjem ne oborijo, sodijo v trajno trdoto vode.

Kaj je trdota vode in zakaj je ta lastnost vode pomembna za vsakega uporabnika vodovoda?

Vsota vseh spojin kalcija in magnezija je torej skupna trdota vode. Izražena je v vsoti množin kalcijevih in magnezijevih ionov, predstavljena pa kot vsebnost kalcijevega oksida – CaO. Izražena je v dveh enotah, nemški trdotni stopnji ⁰d in francoski trdotni stopnji ⁰F.

 

Nalaganje vodnega kamna je povezano s trdoto, temperaturo in hitrostjo gibanja vode

S trdoto vode je neposredno povezana količina izločenega vodnega kamna. Pri segrevanju vode se vodni kamen oz. izločeni karbonati nalagajo v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev, pri tem pa ovirajo prenos toplote. Kjer je trdota vode neustrezna, je prisotno veliko vodnega kamna.

Sodobni pralni praški zato vsebujejo snovi, ki izločajo kalcijeve in magnezijeve ione, kar mehča vodo. Zaradi tega ne pozabite prebrati navodila na embalaži pralnega praška in ga uporabite toliko, kolikor ga proizvajalec priporoča za določeno območje trdote.